HOME / PATIENT INFORMATION /  تست ورزش ‏‎(Treadmil)‎‏ ‏

کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

تست ورزش ‏‎(Treadmil)‎‏ ‏

در صورتی كه سرخرگهای قلبی دچار تنگی باشند خونرسانی به عضله قلب ناكافی بوده و ‏اصطلاحاً ایسكمی عضله قلب ایجاد می شود. ایسكمی عضله قلب با تغییرات الكتروگرام ‏قلبی همراه بوده و در موارد انفاركتوس قلبی این تغییرات در تشخیص كمك كننده می ‏باشند. در اكثر موارد تنگی عروق كرونر، خونرسانی در حالت استراحت برای تأمین نیاز ‏عضله قلب كافی بوده و بنابراین الكتروگرام فرد در حالت استراحت طبیعی است. با ‏فعالیت ورزشی فعالیت قلب نیز افزایش یافته و در صورت وجود تنگی سرخرگی، ‏خونرسانی كافی در این حالت ایجاد نشده در نتیجه ایسكمی قلب در حالت فعالیت و ‏تغییرات الكتروگرام كه مؤید آن می باشند ظاهر می شود.‏
‏ تست ورزش با استفاده از مكانیسم مطرح شده بعنوان یك تست غربالگری در افراد ‏مشكوك به تنگی عروق كرونر به كار می رود. جهت انجام تست یك سری از داروها كه ‏نتیجه تست را مختل می كنند 
‏( از قبیل آتنولول، متوپرولول، پروپرانولول، نیتراتها، دیلیتارم، وراپامیل و ...) باید از 48- ‏‏24 ساعت قبل از تست قطع شده باشند. 3 ساعت ناشتا بودن قبل از انجام تست كافی است. ‏موهای سینه باید تراشیده شده و پوست بدن تمیز و غیر چرب باشد. فرد بر روی دستگاه ‏تردمیل قرار گرفته و الكترودهای كوچك مخصوص به قفسه سینه و شكم و بازوها متصل ‏شده و فرد در مراحل 3 دقیقه ای كه هر مرحله با افزایش سرعت و شیب تردمیل همراه ‏است بر روی آن راه می رود. با افزایش هر مرحله ضربان قلب افزایش می یابد و در طی ‏تست مونیتورینگ نوار قلبی و كنترل فشار خون به صورت دائم انجام شده و از بیمار ‏خواسته می شود تا در صورت ایجاد درد سینه به اپراتور اطلاع دهد. بعد از پایان هر مرحله ‏الكتروگرام بر روی نوار قلب ثبت شده و تغییرات احتمالی مشاهده می شود. در صورتی ‏كه فرد دچار خستگی شدید شود و یا درد قفسه سینه یا تغییرات شدید الكتروگرام ظاهر ‏شود تست خاتمه می یابد و نهایتاً نوارهای قلبی ثبت شده توسط پزشك تفسیر می شود. ‏
ممكن است علیرغم وجود تنگی عروقی بعلت خفیف بودن ضایعات ، تغییرات الكتروگرام ‏ایجاد نشده و یا برعكس در برخی موارد علیرغم عدم وجود تنگی با اهمیت در شریان ، ‏تغییرات الكتروگرام در هنگام ورزش ایجاد شود ؛ بنابراین انتخاب بیمار برای تست ورزش ‏و تفسیر آن باید توسط پزشك متخصص قلب انجام شود و هیچگاه در انجام تست ورزش ‏توسط پزشك اصرار نكنید چرا كه نتیجه آن ممكن است در موارد غیر لازم منجر به اقدام ‏های تشخیصی غیر ضروری و گاه خطرناك شود. ‏
در برخی بیماران به علت اختلالات عضلانی ارتوپدی و گاه ضعف بدنی تست ورزش ‏قابل انجام نبوده و روشهای تشخیصی دیگر از قبیل اسكن پرفیوژن ، استرس ‏اكوكاردیوگرافی و گاهاً آنژیوگرافی مناسب باشد. تست ورزش یك روش تشخیصی كم ‏خطر است با این حال در برخی مبتلایان به تنگی شدید عروق كرونر مخصوصاً در شرایط ‏حاد مبتلایان به آریتمی های خطرناك و همچنین نارسایی قلبی ممكن است با عوارضی ‏همراه باشد كه لزوم وجود امكانات درمانی خاص در كنار بیمار را الزامی می كنند. در ‏صورتی كه تغییرات الكتروگرام در حین تست ورزش مؤید تنگی عروق كرونر باشد اقدام ‏تشخیصی بعدی آنژیوگرافی كرونر می باشد. در موارد مشكوك ممكن است روشهای ‏تشخیصی مكمل از قبیل اسكن پرفیوژن و یا استرس اكوكاردیوگرافی مورد نظر قرار ‏بگیرد. در سایر موارد نیاز به اقدام تشخیصی دیگری نبوده و رعایت نكات بهداشتی قلب و ‏عروق توصیه می شود. ‏