HOME / PATIENT INFORMATION /  ‎تاكی كاردی

کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

‎تاكی كاردی

heart-10.jpg
افزایش غیر طبیعی ضربان قلب ( بیش از 100 بار در دقیقه) در شرایطی كه مطابق با نیاز ‏طبیعی و میزان فعالیت نباشد، اصطلاحاً تاكی كاردی نام دارد. كانون های تولید كننده ‏پالسهای سریع می توانند در حفرات فوقانی قلب(دهلیزها) و یا حفرات تحتانی (بطن ها ) ‏باشند. معمولاً این كانونهای غیر طبیعی در شرایط بیماری قلب ایجاد می شوند؛ با این حال ‏گاهاً در قلب سالم نیز می توانند منجر به آریتمی های خوش خیم شوند. تاكی كاردی ‏های دهلیزی معمولاً خطر كمتری برای فرد ایجاد می كنند و بیشترین شكایت ایجاد شده ‏احساس طپش قلب می باشند.‏
‏ از طرف دیگر تاكی كاردی بطنی بعلت اختلال در پمپ اصلی قلب( بطنها) خطرناك تر ‏بوده و با خطر ایست قلبی و مرگ ناگهانی همراه می باشند. گاهاً تاكی كاردی بطنی به ‏صورت پالسهای منظم ‏‎(VT)‎‏ بوده ولی به علت سرعت بالا(220-100ضربان دردقیقه) با ‏افت فشار خون و نهایتاً خستگی قلب همراه است. بعضاً آریتمی  بطنی به صورت غیر ‏منظم‎(VF)‎‏  و با سرعت بسیار بالا (بیش از220 ضربان دردقیقه) بوده و با از بین رفتن ‏انقباض مؤثر بطنی (قلب لرزان) منجر به مرگ فرد مبتلا در صورت عدم درمان اورژانسی ‏می شود.