HOME / PATIENT INFORMATION /  سنكوپ(غش)‏

کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

سنكوپ(غش)‏

heart-07.jpg


از دست رفتن كامل ولی موقت هوشیاری سنكوپ نام دارد. فرد دچار سنكوپ به صورت ‏ناگهانی هوشیاری خود را از دست داده و به زمین می افتد. مدت زمان سنكوپ از چند ‏ثانیه تا چند دقیقه است و بیمار به صورت خود به خود هوشیاری خود را به صورت كامل ‏به دست می آورد. ممكن است قبل از ایجاد سنكوپ فرد دچار احساس سرگیجه، تعریق ‏سرد و یا تهوع و استفراغ كند و یا كاملاً ناگهانی و بدون هیچ احساس قبلی سنكوپ رخ ‏دهد. بعد از به دست آوردن هوشیاری فرد معمولا كاملاً سرحال و بدون علائم است (مگر ‏در صورت ایجاد ضربه و آسیب بر اثر زمین خوردن).‏


علیرغم اینكه سنكوپ برای فرد یك اتفاق عجیب و ترسناك است ولی در واقع حدود ‏یك سوم افراد در طول زندگی خود حداقل یك بار دچار غش می شوند و 6-3 درصد از ‏مراجعات به بیمارستان بعلت سنكوپ می باشد. نكته مهم این است كه سنكوپ یك ‏بیماری نیست بلكه یك نشانه است و تشخیص دقیق بیماری منجر به سنكوپ اهمیت ‏دارد. اگرچه در اغلب موارد سنكوپ ناشی از علل غیر قلبی و خوش خیم است با این ‏حال در برخی موارد به علت بیماری قلبی بوده و در این موارد ممكن است آریتمی های ‏بدخیم قلبی زمینه ساز سنكوپ بوده و پیش آگهی كننده احتمال مرگ ناگهانی قلبی باشد. ‏نكته دیگر افتراق مواردی همچون تشنج و یا مسائل روانی از سنكوپ می باشد كه با شرح ‏حال دقیق بعمل آمده توسط پزشك به راحتی قابل انجام است.‏


سنكوپ غیر قلبی

سنكوپ قلبی