کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

PSVT

این آریتمی دهلیزی به علت وجود مسیرهای فرعی دهلیزی – بطنی (ولف- پاركینسون- ‏وایت) و یا وجود مسیرهای اضافی در داخل گره دهلیزی- بطنی ایجاد می شوند. چرخش ‏سریع پالس الكتریكی بین مسیر فرعی و گره دهلیزی بطنی و یا بین مسیرهای اضافی و ‏اصلی داخل گره دهلیزی- بطنی (یك حالت اتصال الكتریكی) منجر به افزایش شدید ‏ضربان قلب در حد 180-130 در دقیقه می شود. افراد مبتلا به این آریتمی معمولاً قلب و ‏عروق سالم دارند و ایجاد آریتمی تنها مشكل آنهاست . ‏


heart-46.jpgمسیرهای فرعی در سنین كودكی و جوانی و مسیرهای اضافی داخل گره دهلیزی- بطنی ‏در سنین میانسالی منجر به حملات آریتمی می شوند. شروع حملات آریتمی به صورت ‏ناگهانی بوده و بعد از چند دقیقه و به ندرت بیشتر به صورت خود به خود قطع می شوند. ‏تعداد این حملات متفاوت بوده و ممكن است از یك بار در سال تا چند بار در روز متغیر ‏باشد. اگرچه درمان دارویی ضدآریتمی با داروهایی از قبیل پروپرانولول و وراپامیل انجام ‏می شود ولی درمان موثر و قطعی این آریتمی با ‏ablation‏ به سادگی قابل انجام است. ‏