HOME / PATIENT INFORMATION /  مراقبتهای طولانی و پیگیری های دوره ای در پیس میکر

کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

مراقبتهای طولانی و پیگیری های دوره ای در پیس میکر

 

heart-53.jpgتعبیه پیس میكر برای حفظ كارآیی فرد بوده و زندگی این فرد كاملاً طبیعی می باشد. تنها ‏محدودیت فرد، استفاده از حركات شدید از اندام فوقانی سمت پیس میكر و بالاتر بردن بازو ‏بیش از 90 درجه است. با توجه به این مسئله پیس میكر در سمتی كاشته می شود كه فرد ‏استفاده كمتری از آن اندام دارد ( معمولاً دست چپ). اگرچه احتمال اختلال كاركرد پیس ‏میكرهای فعلی پایین است با این حال در تعداد كمی از بیماران جابجایی لید بر اثر حركت ‏اندام فوقانی، آسیب لید بر اثر حركات شدید و یا مناسب نبودن برنامه ریزی اولیه برای وی ‏مشكل ساز می شود. بنابراین در صورتی كه فرد دچار علائمی همچون سرگیجه، ضعف و یا ‏سنكوپ شود و یا حملات مكرر طپش قلب داشته باشد، توصیه به ارجاع فوری به مركز ‏تخصصی میشود. تشخیص سریع اختلال ایجاد شده توسط آنالیز پیس میكر وعكس برداری ‏قفسه سینه به راحتی انجام می شود. ‏

آنالیز دوره ای پیس میكر

محیطهای حاوی امواج الكترومغناطیسی