HOME / PATIENT INFORMATION /  دفیبریلاتورهای قلبی كاشتنی(‏‎(ICD

کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

دفیبریلاتورهای قلبی كاشتنی(‏‎(ICD

مؤثرترین درمان آریتمی های بطنی می باشد. این دستگاه نسبتاً كوچك در زیر پوست تعبیه شده و از طریق سیم ( ‏لید) های خود ضربان و ریتم قلب را كنترل می كند.‏‎ ‎ 


heart-23.jpg

‏ كامپیوتر ‏ICD‏ ضربان های سریع بطنی را تشخیص داده و به صورت اتوماتیك آن را خاتمه می دهد. اغلب تاكی كاردی ‏های بطنی به صورت منظم (‏VT‏) بوده و با تحریكات بدون درد توسط ‏ICD‏ خاتمه می یابند. در صورت عدم درمان، ‏VT‏ ‏قابل تبدیل به تاكی كاردی سریع لرزشی ‏VF‏ میباشد. گاهاً تاكی كاردی لرزشی ‏VF‏ به صورت اولیه در قلب ایجاد می ‏شود كه ‏ICD‏  آنرا سریعاً تشخیص داده و با شوك الكتریكی آن را خاتمه می دهد.  شوك الكتریكی منجر به ناراحتی و ‏درد قفسه سینه در بیمار می شود با این حال با در نظر گرفتن مرگ حتمی در صورت عدم درمان آریتمی های خطرناك ‏بطنی، درد آور بودن این درمان جان آفرین برای بیمار قابل درك می باشد.

heart-24.jpg

میزان موفقیت ‏ICD‏ در خاتمه آریتمی های ‏بطنی بیش از 90% می باشد. ضمنا ‏ICD‏ قابلیت ضربان سازی (پیس میكر) را دارد و در صورتی كه فرد دچار برادیكاردی ‏‏(ضربان كند قلب) و یا خاموشی ناگهانی ضربان ساز قلب شود از این طریق از غش و یا مرگ ناگهانی ناشی از این ‏مكانیسم جلوگیری می نماید. در بیماران دچار نارسایی قلب ممكن است ‏ICD‏ با توانایی درمان نارسایی قلب (‏CRT‏ )به ‏كار رود. این ‏ICD‏ كه اصطلاحاً ‏ICD‏ سه حفره ای نام دارد، از طریق لیدهای بطنی به انقباض مؤثر و هماهنگ بطن كمك ‏می كند. ‏ICD‏ های تك حفره ای از طریق یك لید متصل به بطن راست، فقط فعالیت بطنی را كنترل می كنند ولی در ‏ICD‏ های دو حفره ای امكان مونیتورینگ و ضربان سازی برای دهلیز و بطن از طریق 2 لید متصل به این حفرات امكان ‏پذیر می باشد و در مواردی كه به عملكرد پیس میكر نیاز باشد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. در سایر موارد ‏انتخاب نوع تك حفره ای و دو حفره ای به انتخاب پزشك می باشد. ‏

نحوه تعبیه‎ ICD‎

مراقبتهای لازم پس از تعبیه‎ ICD‎

مراقبتهای طولانی و پیگیریهای دوره ای‎ ICD‎

علایم خطرناك در بیماران دارای ‏ICD

داروها‎ ‎‏ در بیماران دارای ‏ICD

آنالیز دوره ای ‏ICD

محیطهای حاوی امواج الكترومغناطیسی

پایان عمر باتری ‏ICD  

تعویض ژنراتور ‏ICD