HOME / PATIENT INFORMATION /  چربی خون ‏‎(hyperlipidemia)‎‏

کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

چربی خون ‏‎(hyperlipidemia)‎‏

چربی خون از مهمترین عوامل خطرساز برای ایجاد بیمار عروق قلبی و ایجاد سكته ‏های قلبی است. چربی خون بالا در فرد مبتلا علامت و نشانه خاصی ایجاد نمی ‏كند(مگر در موارد بسیار شدید). رسوب آهسته آن در عروق قلبی با ایجاد پلاكهای ‏چربی در طور سالیان فرد را مستعد حملات قلبی می نماید. بنابراین بررسی میزان ‏چربی خون از سنین پایین (معمولا 25 سالگی) توصیه می شود. ‏


heart-26.jpg

آنچه در گزارش آزمایشگاه به عنوان اجزاء چربی خون ذكر می شود شامل كلسترول، ‏LDL,HDL‏ و تری گلیسرید است. ‏LDL,HDL‏ اجزاء كلسترول می باشند كه ‏LDL‏ جزء آسیب رسان و مضر آن بوده و ‏HDL‏ جزء محافظت كننده و مفید آن ‏می باشد. نكته مهم این است كه تفسیر میزان گزارش شده توسط آزمایشگاه برعهده ‏پزشك می باشد ؛ به عنوان مثال ‏LDL‏ در حد 160-150 ممكن است در یك فرد ‏سالم و بدون عوامل خطرساز دیگر نیاز به درمان دارویی نداشته باشد ولی ‏LDL‏ در ‏حد 110 برای یك فرد دیابتی و یا در حضور عوامل خطرساز متعدد پزشك را ملزم به ‏شروع درمان دارویی نماید. بنابراین نتیجه آزمایش چربی خون خود را حتماً به یك ‏پزشك (ترجیحاً متخصص قلب و عروق) نشان دهید. ‏
چربی خون بالا در اغلب موارد زمینه ژنتیكی و فامیلی دارد. با این حال برخی از عوامل ‏به میزان مصرف الكل و برخی داروها منجر به افزایش اجزاء آسیب رسان و كاهش بخش ‏مفید چربی خون می شوند. ورزش منظم، تغذیه مناسب و كاهش وزن اضافی عكس ‏اثرات فوق را ایجاد می نماید. درمان چربی خون براساس شرایط بیمار و نظر پزشك انجام ‏می شود. در صورت افزایش متوسط چربی خون در فردی كه عوامل خطرساز كمی دارد ‏ابتدا تغییر رژیم غذایی و الگوی زندگی توصیه می شود. در صورت عدم تغییر كافی در ‏میزان چربی خون توسط این روش بعد از 2تا 3 ماه ممكن است نیاز به درمان دارویی باشد. ‏در موارد شدید افزایش چربی خون و همچنین در افرادی كه عوامل خطرساز زیادی دارند ‏از همان ابتدا درمان دارویی در كنار روشهای تغییر الگوی تغذیه و فعالیت تجویز شده و ‏آزمایشات دوره ای از جهت تعیین اثر كافی دارو و تنظیم میزان آن انجام می شود. ‏


heart-02.jpgنكته: طبیعی شدن میزان چربی خون با دارو نشانه رفع كامل بیماری چربی خون نیست و ‏قطع دارو و عدم رعایت نكات بهداشتی منجر به عود بیماری می شود و روشهای درمانی ‏در صورت استمرار منجر به كاهش خطر سكته های قلبی در فرد می شود. رژیم غذایی ‏سالم و كم چرب به همه افراد حتی بدون عوامل خطرساز توصیه می شود و بررسی میزان ‏چربی خون در افراد سالم از سن 25 سالگی هر 5 سال یك بار لازم است‏‏.
درمان دارویی چربی خون بالا عمدتاً برای كاهش جزء ‏LDL‏ كلسترول بوده و شامل ‏داروهای لووستاتین سیمواستاتین آتورواستاتین و ... می باشد. این داروها نقش اثبات شده ‏ای در كاهش حملات قلبی و مرگ ومیر در افراد مبتلا به كلسترول بالای خون دارند. ‏گاهاً در موارد افزایش شدید تری گلیسیرید خون نیاز به داروهایی از قبیل جمفیبروزیل یا ‏كلوفیبرات می باشد. مهمترین عارضه (اگرچه نادر) داروهای فوق عوارض كبدی و با ‏شیوع كمتر عضلانی می باشد. بنابراین مصرف هم زمان داروهای دیگر باید تحت نظر ‏پزشك بوده و آزمایشات لازم به صورت دوره ای درخواست شود. ‏