HOME / PATIENT INFORMATION /  هولتر مونیتورینگ

کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

هولتر مونیتورینگ

هولترمونیتورینگ یك روش ساده و بی خطر در ثبت نوار قلب برای مدت 48-24 ‏ساعت است . 5 الكترود كوچك به قفسه سینه بیمار وصل شده و الكترودها به وسیله ‏سیم دستگاه هولتر به ابعاد یك واكمن متصل می شود. دستگاه هولتر در جیب بیمار و ‏یا یك كمربند قرار داده شده و بیمار فعالیت روزانه خود را انجام می دهد. در طی این ‏مدت نوارقلبی بیمار در حافظه دستگاه ثبت می شود و پس از مراجعه مجدد بیمار این ‏نوار قلبی طولانی مدت توسط پزشك مشاهده و تفسیر می شود.‏
 
heart-17.jpg

بیشترین كاربرد هولترمونیتورینگ در مواقعی است كه بیمار ازحملات طپش قلب و یا ‏ضربان تند قلب شاكی می باشد‎ ‎ولی در هنگام ویزیت پزشك الكتروگرام طبیعی داشته ‏و طپش قلب بیمار برطرف شده است. در صورتی كه بیمار حملات مكرر طپش قلب ‏داشته باشد (مثلا هر 24 یا 48 ساعت یكبار) هولترمونیتورینگ امكان ثبت الكتروگرام ‏در هنگام طپش قلب و تشخیص صحیح آریتمی را فراهم می نماید . كاربرد دیگر ‏هولترمونیتورینگ در بیماران مبتلا به حملات سنكوپ (غش) و یا سرگیجه های شدید ‏می باشد كه در این بیماران  احتمال بلوك قلبی، برادیكاردی و یا آریتمی های ‏خطرناك (آریتمی های بطنی) بصورت گذرا مطرح می باشد. الكتروگرام ثبت شده در ‏هنگام سنكوپ (در صورت وقوع) تشخیص صحیح را برای پزشك تسهیل می سازد.‏heart-60.jpgنكته مهم این است كه هولترمونیتورینگ در مواقعی كمك كننده است كه حملات ‏مكرر طپش قلب و یا سنكوپ وجود داشته باشد. در صورتی كه تعداد این حملات كم ‏باشد (مثلا یكبار در ماه و یا در سال) ثبت كننده های دیگر مانندloop recorder ‎‏(برای یك ماه) و یا ثبت كننده های كاشتنی در داخل بدن (برای 18 ماه) و یا در ‏صورت صلاحدید پزشك ، مطالعه الكتروفیزیولوژی مورد نیاز می باشد. ‏