HOME / PATIENT INFORMATION /  روش انجام مطالعه الكتروفیزیولوژی

کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

روش انجام مطالعه الكتروفیزیولوژی

این روش تشخیصی تا حدی تهاجمی می باشد با این حال در مجموع كم خطر محسوب می ‏شود و با توجه به بیماری فرد و نظر پزشك در صورت لزوم توسط بیمار قابل قبول می باشد. با ‏این تفاوت كه معمولاً  به جای سرخرگ از سیاهرگ استفاده می شود. معمولاً بیمار در روز ‏انجام عمل بستری شده و در صورت مناسب بودن جواب آزمایشات به اتاق كت لب منتقل ‏می شود. 6 ساعت ناشتا بودن كافی است و ناحیه كشاله ران قبل از عمل اصلاح ‏‎(shave)‎‏ می ‏شود. لازم است كه بیمار لیست تمام داروهای مصرفی خود را به پزشك ارائه دهد. گاهاً ‏برخی داروهای مصرفی از قبیل آتنوولول، متروپرولول، پروپرانول وراپامیل و داروهای ضد ‏آریتمی منجر به تداخل در بررسی مناسب الكتروفیزیولوژی می شوند و حتماً باید قطع شده ‏باشند. ‏
 
پس از انتقال به كت لب بیمار برروی تخت مجهز به دستگاه فلوروسكوپی (تصویربرداری با ‏اشعه ‏X‏ ) می خوابد. معمولا نیازی به بیهوشی عمومی نیست و پس از استریل كردن نواحی ‏كشاله ران در دو طرف و پوشاندن بدن با پارچه های استریل، این نواحی به صورت موضعی ‏بی حس می شوند. پزشك متخصص قلب(فوق تخصص الكتروفیزیولوژی) كاتترهای ‏مخصوص را از طریق سیاهرگهای بزرگ ناحیه كشاله ران( سیاهرگهای فمورال) وارد كرده و ‏باراهنمایی از فلوروسكوپی این كاتترها را به سمت قلب هدایت كرده و در نواحی مورد ‏نظر(دهلیز، بطن، گره دهلیزی- بطنی ویا محل مسیرهای فرعی) قرار می دهد.‏
 ‏ ‏
اطلاعات كامل از سرعت هدایت، وجود بلوك و عملكرد مناسب مسیرهای هدایتی به دست ‏آمده و وجود آریتمی مورد بررسی قرار می گیرد. در طی این عمل پالس های الكتریكی ‏كوچك به قلب وارد می شود كه ممكن است منجر به احساس طپش قلب در فرد شود. در ‏مواردی كه بررسی جهت تعیین خطر مرگ ناگهانی انجام می شود ممكن است آریتمی های ‏خطرناك بطنی القا شده و منجر به بیهوشی فرد شود. البته با امكانات موجود در بخش كت ‏لب و پرسنل مجرب به راحتی قابل كنترل می باشد. پس از پایان كار كاتترها از پای بیمار ‏خارج شده و جهت كنترل خونریزی 5 دقیقه فشاردست توسط پرستار بر روی نواحی كشاله ‏ران انجام می شود. كیسه شن برروی پانسمان ها قرارگرفته و بیمار به بخش منتقل می شود. ‏بیمار تا 4 ساعت پس از پایان كار بی حركت بوده و ریتم قلب كنترل می شود. حركت پا در ‏طی این مدت با احتمال خونریزی همراه است ولی پس از این مدت جایز است. روز بعد از ‏عمل بیمار می تواند استحمام كرده و راه برود. پس از ویزیت پزشك و صحبت در رابطه با ‏اقدام های مورد نیاز بیمار قابل ترخیص بوده ولی گاهاً جهت اقدامات بعدی در بخش بستری ‏می ماند. ‏