HOME / PATIENT INFORMATION /  تنظیم الكتریكی فعالیت قلب

کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

تنظیم الكتریكی فعالیت قلب

پیس میكر طبیعی قلب در قسمت فوقانی دهلیز راست قرار داشته و اصطلاحا "گره سینوسی" ‏نام دارد. این پیس میكر باسرعت100- 60 بار در دقیقه پالس تولید می نماید.

 

normalhrt1_1.jpgبا ایجاد هر پالس ‏ابتدا حفرات فوقانی قلب (دهلیزها) منقبض شده و خون را وارد بطن ها می نماید. پالس تولید ‏شده از گره سینوسی از طریق دهلیزها وارد رشته اتصالی دهلیزی- بطنی (گره دهلیزی- بطنی‏) شده و از طریق این گره وارد حفرات تحتانی قلب یعنی بطنها  می شود.
بنابراین پس از ‏انقباض دهلیزها ،بطن ها منقبض شده و خون را از قلب خارج می نمایند.
normalhrt3_3.jpg
همان گونه كه ذكر ‏شد سرعت طبیعی پیس میكر قلب 100-60 بار در دقیقه است. اما در شرایط استرس و فعالیت، ‏سرعت پیس میكر تحت تاثیر اعصاب خودكار افزایش یافته تا نیاز بدن را تأمین نماید. گفتنی ‏است كه در افراد ورزشكار به علت ظرفیت بالاتر پمپاژ قلب، پیس میكر با سرعت پایین تر از ‏‏60 در حالت استراحت نیاز بدن را تامین می كند كه طبیعی می باشد. ‏