HOME / PATIENT INFORMATION /  مصرف سیگار

کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

مصرف سیگار

مواد زهرآگین موجود در دود سیگار عوارض كشنده ای برای فرد مصرف كننده و حتی ‏افراد خانواده وی دارد. انواع سرطان ها ،برونشیت مزمن ،آمفیزم و نارسایی شدید تنفسی ‏عوارض كاملاً شناخته شده آن می باشند. شیوع سكته قلبی در افراد سیگاری 3-2 برابر ‏سایر افراد می باشد كه این امر ناشی از تخریب دیواره عروقی سرخرگهای قلبی ،كاهش ‏چربی مفید خون و... می باشد. ترك مصرف سیگار با كاهش خطر عوارض قلبی و سایر ‏بیماریهای ناشی از آن همراه بوده و همواره باید توسط فرد سیگاری به جدیت دنبال شود. ‏قطعاً اعتیاد روانی به مصرف سیگار شدید بوده و ترك مصرف بیمار باید كاملا ًبه صورت ‏برنامه ریزی شده و ترجیحاً تحت نظر متخصص در این زمینه باشد. ‏
مشاوره روانپزشكی، استفاده از داروهای جایگزین از قبیل آدامس نیكوتینی و یا چسب ‏پوستی نیكوتینی و داروهای ضد اضطراب هركدام در افزایش احتمال موفقیت در ترك ‏سیگار نقش مهمی دارند. یكی از داروهایی كه نقش اثبات  شده ای در این زمینه دارد ‏دارویBupropion‏ می باشد. ‏