HOME / PATIENT INFORMATION /  كاردیوورژن ‏‎(cardioversion)‎

کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

كاردیوورژن ‏‎(cardioversion)‎

همه ما بارها در فیلم های سینمایی صحنه شوك الكتریكی به بیماران بدحال در ‏بیمارستان ها را دیده ایم. این اقدام درمانی اصطلاحاً كاردیوورژن نام دارد. بر خلاف ‏تصور اغلب افراد كه این عمل را ترسناك و غالباً غیر موفق می دانند، در حقیقت ‏كاردیوورژن یك روش كاملاً مؤثر در قطع آریتمی های قلبی بوده و با امكانات موجود ‏در بخش های ویژه بدون ایجاد یك خاطره بد در بیمار قابل انجام است . ‏


heart-44.jpg

كاردیوورژن چیست؟
 
اصطلاح كاردیوورژن به معنی برطرف كردن آریتمی قلبی و برگرداندن ریتم طبیعی ‏قلب می باشد. آریتمی های خطرناك از قبیل آریتمی های بدخیم بطنی در صورت عدم ‏درمان فوری منجر به مرگ فرد می شوند ولی در صورت مراجعه فوری با كاردیوورژن ‏قابل برگشت می باشند. گاهاً آریتمی های خوش خیم تر از قبیل ‏AF‏ و فلوتردهلیزی ‏به درمان دارویی مقاوم بوده ولی با كاردیوورژن به راحتی قابل درمان می باشد. ‏

كاردیوورژن چگونه انجام می شود؟
كاردیوورژن الزاماً به وسیله شوك الكتریكی انجام نمی شود. گاهاً در صورت خوش ‏خیم بودن آریتمی می توان با تزریق وریدی داروهایی از قبیل آمیودارون، پروكائین ‏آمید و... آریتمی را قطع كرد كه در این موارد اصطلاح كاردیوورژن دارویی به كار می ‏رود. درمواردی كه آریتمی خطرناك و تهدید كننده حیات وجود داشته و فرصت كافی ‏برای درمان دارویی وجود ندارد و همچنین درمواردی كه كاردیوورژن دارویی موفق ‏نبوده است از كاردیوورژن الكتریكی استفاده می شود.‏


heart-45.jpg

‏ كاردیوورژن الكتریكی الزاماً در بخش ویژه و مجهز به امكانات كامل انجام می شود. ‏در صورتی كه بیمار بعلت آریتمی های خطرناك بطنی فاقد هوشیاری باشد نیازی به ‏داروهای خواب آور نیست و شوك الكتریكی از طریق دسته های ‏‎(Paddle)‎‏ دستگاه ‏برروی قفسه سینه وارد می شود. در صورت درمان موفق، بیمار بعد از به هوش آمدن ‏خاطره ای از درمان انجام شده ندارد. در صورتی كه مدت زیادی از شروع آریتمی ‏بطنی گذشته باشد ممكن است نیاز به چند بار شوك باشد. بعنوان یك قاعده كلی هر ‏قدر زمان بیشتری از شروع آریتمی خطرناك بطنی گذشته باشد احتمال موفقیت درمان ‏كمتر می شود و در صورتی كه از شروع آریتمی بیشتر از 20-15 دقیقه گذشته باشد ‏احتمال نجات بیمار بسیار كم است. ‏

كاردیوورژن در آریتمی های خوش خیم
گاها آریتمی هایی نظیرAF‏ و فلوتر دهلیزی و سایر آریتمی های خوش خیم با درمان ‏دارویی قطع نمی شوند و ادامه علائم و مشكلات ایجاد شده توسط این آریتمی ها ‏برای بیمار لزوم كاردیوورژن الكتریكی را ایجاب می كند. در این موارد بیمار ابتدا در ‏بخش ویژه بستری شده و آزمایشات ابتدایی انجام می شود. ممكن است نیاز به ‏اكوكاردیوگرافی از طریق مری برای اطمینان از عدم وجود لخته داخل قلبی باشد ( ‏مخصوصاً در مبتلایان به ‏AF‏ ) و یا یك دوره 4-3 هفته ای درمان ضد انعقادی برای ‏برطرف كردن لخته قبل از بستری انجام شود. بعد از اقدامات فوق بیمار بعد از 4-3 ‏ساعت ناشتا بودن برروی تخت مجهز به امكانات كامل بستری شده و با حضور ‏تكنیسین بیهوشی با تجویز داروهای خواب آور، بیهوشی سبك برای بیمار ایجاد می ‏شود. پس از اطمینان از ایجاد بیهوشی كافی، كاردیوورژن الكتریكی انجام می شود كه ‏البته ممكن است این عمل بیشتراز یك بار انجام شود. با این حال با توجه به بیهوش ‏بودن بیمار، فرد بعد از درمان هیچ خاطره ای از عمل انجام شده ندارد. عمل كاردیو ‏ورژن غالباً یك روش كم خطر وبا میزان موفقیت بالا در رفع آریتمی ها می باشد. البته ‏در برخی مبتلایان به ‏AF‏ طول كشیده مخصوصاً در صورت وجود بیماری دریچه ای و ‏دهلیزهای بزرگ احتمال موفقیت كم می باشد و ممكن است نیاز به اقدامات درمانی ‏دیگر باشد. ‏