HOME / PATIENT INFORMATION /  درمان ضد انعقادی

کلینیک تخصصی بهمن : شهرک قدس(غرب)، انتهای خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، کلینیک آریتمی (روزهای زوج) تلفن : 88575837

درمان ضد انعقادی

انعقاد نامناسب خون علت اصلی حمله های حاد قلبی و مغزی می باشد. اگرچه خاصیت ‏انعقادی خون عامل محافظت كننده از خونریزی های داخلی و خارجی می باشد ،گاهاً ‏لازم است كه در برخی بیماران از تشكیل لخته خون جلوگیری كرد.‏

heart-40.jpg

 
در این بیماران بعلت ریتم قلبی خاص (فیبریلاسیون دهلیزیAF‏) ویا پلاك چربی برروی ‏سرخرگ های قلبی و مغزی استعداد تشكیل لخته خون در مسیر خون و در نتیجه انسداد ‏عروق وجود داشته و داروهای مورد استفاده با تضعیف قدرت انعقادی خون از تشكیل این ‏لخته ها جلوگیری می كند. قطعاً عارضه جانبی اصلی این داروها خونریزی می باشد كه ‏دقت در تنظیم میزان تجویز شده را الزامی می سازد. ‏

‏1- وارفارین

‏2- داروهای ضد انعقادی تزریقی

‏3- داروهای ضد پلاكتی

‏4- داروهای حل كننده لخته  ‏‎ ‎